Hem

Fånäs Båtklubb FBK

Vackert belägen i Kalmarsandsviken utanför Bålsta

Välkommen till Fånäs Båtklubb

Fånäs Båtklubb är en välskött klubb för mindre båtar

(upp till 7 meter), belägen i vackra Bålsta. Klubben

ligger vid Fånäs bostadsområde i Aronsborgsviken,

Norra Björkfjärden i Mälaren. Klubben är öppen för alla

med båtintresse men boende i bostadsområdet har

dock förtur till lediga båtplatser.


Underhåll och skötsel av bryggor och marker sker vid två arbetshelger per år. Deltagande vid arbetshelger berättigar till en reducerad medlemsavgift.


Bryggsektionerna renoveras fortlöpande och utrustas vid behov med nya flytkroppar. Tillgång till landström och belysta bryggor på kvälls- och nattetid är uppskattade uppgraderingar som utförts de senaste åren.


Det goda läget i närheten av Bålsta centrum och med bryggor i gott skydd längst inne i viken har medfört att det är ständig kö till båtplatser hos båtklubben. Nya sökande använder sig lämpligen av kontaktformuläret i nästa flik och och anmäler sitt intresse för ledig båtplats inför kommande säsong.


Med förhoppning om att vi ses på sjön till sommaren!


Styrelsen 

Varning för   parkeringsböter!

Undvik att parkera på gräsytorna i sommar. De klassas som parkytor och ger dig parkeringsböter. Använd istället den nya trailerparkeringen.

Viktigt att undvika icke godkända båtbottenfärger med biocider (bekämpnings-medel)


Håbo kommun genomför f.n. en översyn av båtklubbarnas verksamhet i kommunen och avser att arbeta fram ett regelverk över olika miljökrav.


Båtbottenfärger med biocider kommer med största säkerhet att förbjudas. Vi vill därför råda er att endast använda godkända båtbottenfärger

(med behörighetsklass 3).


22 maj 2019

Styrelsen Fånäs Båtklubb

Fånäs Båtklubb FBK, Organisationsnummer 817001-1426

Webbansvarig Jarmo Hämäläinen mobil 070-5090585

Aktuellt

Råd i Coronatider










Sänkt avgift för kajakplats

Medlemsavgiften för kajakplats i kajakställ har sänkts till:   

600 kr / säsong

Medlem som redan betalar för båtplats betalar en extra avgift för kajakplats: 

300 kr / säsong


MVH / Styrelsen

Lediga platser i vårt nya kajakställ!