Fånäs Båtklubb 

Fånäs Båtklubb är en välskött klubb för mindre motorbåtar (upp till 7 meter), vackert belägen intill Fånäs bostadsområde vid Aronsborgsviken i Norra Björkfjärden, Mälaren. Båtklubben är öppen för alla båtintresserade men boende i Fånäs villa-område tillika medlem i Fastighetsägarföreningen har förtur till lediga båtplatser.


Underhåll och skötsel av klubbens bryggor och marker sker vid frivilliga arbetsdagar som normalt hålls i samband med årsmöte. Deltagande vid klubbens arbetsdagar berättigar till reducerad medlemsavgift.


Bryggsektionerna renoveras fortlöpande och utrustas vid behov med nya flytkroppar. Tillgång till landström och belysta bryggor på kvälls- och nattetid är uppskattade uppgraderingar som utförts de senaste åren.


Det fina läget nära centrala Bålsta och med bryggor i gott skydd inne i viken har medfört att det är ständig kö till båtplatser hos båtklubben. Nya sökande använder sig lämpligen av kontaktformuläret i nästa flik (kontakt) och och anmäler sitt intresse inför nästkommande säsong.


Med förhoppning om att vi ses på Mälaren till sommaren!


Hälsningar

Styrelsen 

Aktuellt

Arbetsdag / Årsmöte 2024

Arbetsdag och årsmöte hölls planenligt söndagen den 21 april.