Hem

Fånäs Båtklubb FBK

Vackert belägen i Kalmarsandsviken utanför Bålsta

Välkommen till Fånäs Båtklubb

Fånäs Båtklubb är en välskött klubb för mindre båtar

(upp till 7 meter), belägen i vackra Bålsta. Klubben

ligger vid Fånäs bostadsområde i Kalmarsandsviken,

Norra Björkfjärden i Mälaren. Klubben är öppen för alla

med båtintresse men boende i bostadsområdet har

dock förtur till lediga båtplatser.

 

Underhåll och skötsel av bryggor och marker sker vid två arbetshelger per år. Deltagande vid arbetshelger berättigar till en reducerad medlemsavgift.

 

Bryggsektionerna renoveras fortlöpande och utrustas vid behov med nya flytkroppar. Tillgång till landström och belysta bryggor på kvälls- och nattetid är uppskattade uppgraderingar som utförts de senaste åren.

 

Det goda läget i närheten av Bålsta centrum och med bryggor i gott skydd längst inne i viken har medfört att det är ständig kö till båtplatser hos båtklubben. Nya sökande använder sig lämpligen av kontaktformuläret i nästa flik och och anmäler sitt intresse för ledig båtplats inför kommande säsong.

 

Med förhoppning om att vi ses på sjön till sommaren!

 

Styrelsen

Fånäs Båtklubb FBK, Organisationsnummer 817001-1426

Webbansvarig Jarmo Hämäläinen mobil 070-5090585

Aktuellt:

3 maj 2018

  1. Brandsläckare, en skumsläckare och en pulver-släckare, finns nu på plats i boden.
  2. Skyltar finns uppsatta utanför boden.

 

1. Brandsläckare finns i boden.

2. Skyltar finns uppsatta så alla vet vart de ska springa om olyckan är framme.