Kontakt

Fånäs Båtklubb FBK

Vackert belägen i Kalmarsandsviken utanför Bålsta

Välkommen till Fånäs Båtklubb

B-bryggan

C-bryggan

A-bryggan

Kontaktformulär

 
 
 
 

* Obligatoriska uppgifter.

Kontaktuppgifter

Särskilda regler för Fånäs Båtklubb


1. Båtplatsen disponeras ett år i taget. Medlemmar i Fånäs Fastighetsägarförening skall anmäla intresse för båtplats och betala årsavgift till kassören eller klubbens PG senast 28/2 för kommande båtsäsong. Resterande platser uthyrs av båtklubben. Fastighetsägare kan efter detta datum inte göra anspråk på båtplats förrän tidigast efterföljande årssäsong.


2. Båtplats får ej hyras ut i andra hand.


3. Båtar ska vara avlägsnade från brygg-området innan 15 oktober eller senast dagen före planerad bryggupptagning.


4. Förtöjning av båt ska ske mitt för respektive bryggnummer, med förtöjningstampar och förtöjningsfjädrar enligt sjöförsäkringsbolagens villkor samt med erforderligt antal fendrar. För förtöjning ansvarar respektive enskild medlem.


5. Grinden ska alltid hållas låst.


6. Sopor ska alltid medtas från Båtklubbens område.


7. Parkering av bilar respektive båttrailers sker lämpligtvis på den nya parkeringsplatsen vid Arosvägen.


8. Båtplatsinnehavare är skyldiga att följa Hamnkaptenens anvisningar.


9. Fiske, bad och grillning inom Båtklubbens område är förbjudet.


10. Vid användning av el ska särskilda elregler iakttas. El får tillfälligt nyttjas från båtklubbens elstolpar med godkänd skarvsladd.


11. Genom att betala årsavgiften godkänner medlem samtidigt att hens personuppgifter får registerhållas i klubbens medlemsförteckning under medlemstiden.


StyrelseNamn

Arbetsuppgift

Mobilnummer

Jarmo Hämäläinen

Ordförande

070-509 05 85

Anders Busck

Hamnkapten

070-375 85 49

Ulf Ståhl

Vice Hamnkapten

070-317 69 36

Jakob Granström

Kassör

070-542 44 77

Mikael Ek

Sekreterare

070-598 00 05

Fånäs Båtklubb FBK, Organisationsnummer 817001-1426

Webbansvarig Jarmo Hämäläinen mobil 070-5090585

Dokument

Mötesprotokoll